همه چیز دریاره بیت کوین ( برنامه نویسی برای بلاک چین باز )

همه چیز درباره بیت کوین / برنامه نویسی برای بلک چین باز / ویراست دوم / همراه با DVD

بیت کوین: گام نخست در رستگاری از بردگی بانکها
بیت کوین را خواه ساتوشی ناکاموتو یا هر فرد یا گروه و با هر نیتی  ابداع کرده باشند، انگشت اشارتی بود به راه
رهایی بشریت از غُل و زنجیر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری: خبری خوش برای بشریت، چه آگاهانه چه ناخودآگاه!
نقل قول زیر از «سِر جوزیا استمپ » رئیس بانک مرکزی انگلستان ) 1928 ( در خصوص بانک و بانکدار چنان سنگین و
دشنا م گونه به نظر  می آید که بسیاری کوشید ه اند آن را جعلی قلمداد کنند:
سیستمهای بانکی از «هیچ » پول تولید می کنند! این روش شاید یکی از شگفت انگیزترین شعبد ه های ابدا ع شده در
تاریخ بشر باشد! بانکداری در پلیدی نطفه بسته و در گناه به دنیا آمده است. بانکداران صاحب کلّ زمین شد ه اند.

مولف : آندریاس آنتونوپولوس /

مترجمان : دکتر احسان ملکیان و مهندس علیرضا زارع پور ویراستار: حسین زارع مهرجردی /

این کتاب فوق العاده به زودی در اختیار اساتید ، دانشجویان و دیگر علاقه مندان قرار خواهد گرفت

1398-07-11